No SSO cookie

Regulament pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice - Mijloace de semnalizare rutiera, semnalele agentului de circulatie si ale conducatorilor de vehicule

voteaza
(0/ 0)
Regulament pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice - Mijloace de semnalizare rutiera, semnalele agentului de circulatie si ale conducatorilor de vehicule
Utile · · 2 Comentarii
Nota utilizator
0.0

 
 
CAPITOLUL II

SECŢIUNEA I

Art. 9. Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie să se conformeze semnificaţiei mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalelor agentului de circulaţie şi ale conducătorilor de vehicule.

A. INDICATOARE

Art 10. Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare;

b) de reglementare, care pot fi:

- de prioritate;

- de interzicere sau restricţie;

- de obligare;

c) de orientare şi informare.

Indicatoarele pot fi insoţite de semne adiţionale.

B. MARCAJE

Art. 11. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

- de separare a sensurilor de circulaţie;

- de delimitare a benzilor de circulaţie;

- de delimitare a părţii carosabile;

b) transversale, care pot fi:

- de oprire;

- de cedare a trecerii;

- de traversare pentru pietoni;

- de traversare pentru biciclişti;

c) alte marcaje, care pot fi:

1. diverse:

- de ghidare;

- pentru spaţii înguste;

- pentru spaţii interzise;

- pentru interzicerea staţionării;

- pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;

- pentru locurile de parcare;

2. laterale:

- de lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.);

- pe parapete;

- pe stâlpi şi copaci aflaţi pe platforma drumului;

- pe borduri.

C. SEMNALELE LUMINOASE

Art. 12. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele semnificaţii:

a) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

În cazul în care pe semnalul de culoare verde sunt aplicate săgeţi directionale, conducătorii de vehicule vor circula numai în direcţia sau direcţiile indicate. Aceeaşi obligaţie revine conducătorilor de vehicule şi atunci când săgeţile direcşionale sunt aplicate sub semnal, pe o tăbliţă adiţională;

b) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.

La apariţia acestui semnal, conducătorii de vehicule vor opri înaintea marcajului de oprire sau, după caz, de traversare pentru pietoni, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semnalul este instalat deasupra sau de cealaltă parte a intersecţiei şi nu există marcaje de oprire, conducătorii de vehicule vor opri înainte de colţul intersecţiei, respectând regulile de circulaţie aplicabile pentru intersecţii.

Pietonii nu trebuie să se angajeze în traversarea părţii carosabile decât după ce s-au asigurat că acest lucru se poate face în siguranţă. Pietonul surprins în timpul traversării de semnalul de culoare roşie va continua deplasarea numai după ce s-a asigurat că o poate face fără pericol, iar dacă drumul este prevăzut cu refugiu sau cu spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, va aştepta pe acesta apariţia semnalului de culoare verde;

Faţă de vechea reglementare noile prevederi au fost completate la lit. b, alin. 3 cu obligaţia pentru pietoni de a se angaja în traversarea drumului public la lumina de culoare verde a semaforului numai atunci când s-au convins că acest lucru se poate face fără pericol şi în deplină siguranţă. În continuarea aceluiaşi alineat, pentru pietonul surprins în timpul traversării de semnalul de culoare roşie s-au prevăzut două posibilităţi:

1. Continuarea deplasării numai după ce pietonul în cauză s-a convins că aceasta se poate face fără pericol.

2. Întreruperea deplasării şi aşteptarea următorului semnal luminos de culoare verde numai pe refugiul sau spaţiul interzis circulaţiei vehiculelor ;

pe drumurile prevăzute cu astel de amenajări rutiere.

c) Semnalul de culoare galbenă, împreună cu cel de culoare roşie, interzic trecerea.

La acest semnal, conducătorii de vehicule vor opri, după caz, în locurile prevăzute la lit. b, alin. 1.

Dacă semnalul de culoare galbenă apare după cel de culoare verde, iar vehiculul se află atât de aproape de semnal încât nu poate fi oprit în condiţii de siguranţă înainte de a fi depăşit semnalul, acesta poate să treacă.

Când semnalul de culoare galbenă funcţionează singur intermitent, conducătorii de vehicule care se apropie de acest semnal trebuie să reducă viteza şi să respecte semnalizarea şi reguliie de circulaţie aplicabile pentru acea zonă.

Potrivit acestei completări la articolul 12 ultimul alineat, referitor la semnalul de culoare galbenă când functţonează singur intermitent, pentru conducătorii de vehicule a rămas obligaţia reducerii vitezei vehiculelor fără precizarea "până la limita evitării oricărui pericol" , deoarece aceasta face numai o referire generală care, în practică, nu poate fi cunoscută cu exactitate.

Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la semnalele luminoase de dirijare a circulaţiei în intersecţii sunt prevăzute următoarele amenzi contravenţionale:

- neasigurarea pietonului înainte de a se angaja în traversarea pe culoare verde, precum şi neasigurarea înainte de a continua traversarea, după surprinderea sa pe culoarea roşie, se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei. Cu aceeaşi amendă se sancţionează nerămânerea pietonului pe refugiu sau pe spaţiul interzis circulaţiei vehiculelor; amenajat pe mijlocul drumurilor publice;

- nerespectarea semnalului de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 60.000 la 150.000 lei;

- în cazul în care nu se respectă semnificaţia săgeţilor directoare aplicate pe lentila semaforului cu semnalul de culoare verde se sancţionează cu amendă de la 120.000 lei la 300.000 lei;

- neoprirea vehiculelor la semnalul de culoare roşie înaintea marcajului de oprire sau de trecere pentru pietoni, iar în lipsa acestora în dreptul semaforului sau înainte de colţul intersecţiei, se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 350.000 lei;

- nerespectarea semnalului de culoare roşie se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200.000 lei la 400.000 lei, iar pentru conducătorii de autovehicule, măsura respectivă atrage şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe un timp cuprins între 1-3 luni de zile.

Art. 13. Autovehiculele prevăzute la art. 75, alin. 2, lit, a şi b, când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă, pot circula prin intersecţii, chiar dacă semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obligă la acordarea priorităţii ori interzic accesul.

Conducătorii autovehiculelor prevăzute la alineatul precedent sunt obligaţi să folosească din timp mijloacele de avertizare sonore şi luminoase.

Autovehiculele aparţinând poliţiei, pompierilor, salvării şi armatei se bucură de prioritate de trecere de fiecare dată când se deplasează la intervenţii sau în misiuni care impun urgenţă, folosind mijloacele specifice de avertizare sonoră şi luminoasă. În asemenea împrejurări, vehiculele respective pot trece pe roşu prin intersecţiile semaforizate, pot pătrunde pe sectoarele de drum unde este interzis accesul, pot staţiona în locuri interzise etc.

La întâlnirea acestora, ceilalţi conducători de vehicule sunt obligaţi sa le faciliteze trecerea, reducând viteza şi circulând aproape de bordură sau oprind în afara drumului pentru câteva momente, până când sunt depăşiţi ori până când vehiculele menţionate s-au îndepărtat suficient de ei.

D. SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULAŢIE

Art. 14. Semnalele agentului de circulaţie au următoarele semnificaţii:

a) braţul ridicat vertical înseamna "Atenţie, oprire" pentru toate persoanele ce se apropie, cu excepţia conducătoriior de vehicule care nu mai pot opri în condiţii de siguranţă;

b) braţul sau braţele întinse orizontal înseamna "Oprire pentru toate persoanele care, indiferent de direcţia lor de mers, circulă în sensul sau sensurile intersectate de braţul sau braţele întinse; după ce a făcut acest semnal, agentul de circulaţie poate coborî braţul sau braţele; pentru persoanele care se găsesc în faţa sau în spatele agentului de circulaţie, poziţia corpului acestuia înseamnă, de asemenea "Oprire".

Dispoziţiile prevăzute la art. 12, lit. b, alin. 1 se aplică în mod corespunzător;

c) balansarea în plan vertical a unei lumini roşii, pe timp de noapte, înseamnă "Oprire pentru conducătorii de vehicule şi pietonii spre care se îndreaptă acea lumină;

d) mişcarea braţului în plan vertical înseamnă reducerea vitezei autovehiculului;

e) rotirea vioaie a braţului înseamnă mărirea vitezei autovehiculului, iar pentru pietoni, grăbirea traversării străzii.

Pentru oprirea persoanei căreia i se adresează unul dintre semnalele prevăzute la alin. 1, lit, a, b şi c agentul de circulaţie poate folosi şi fluierul.

Agentul de circulaţie poate face semn cu braţul ca vehiculul să avanseze, să treacă prin faţa sau prin spatele său, prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze strada.

Semnalele sau indicaţiile agentului de circulaţie vor fi respectate cu precădere, atât faţă de semnificaţia oricărui mijloc de semnalizare rutieră, cât şi faţă de regulile de circulaţie.

Pentru a semnaliza pe timpul nopţii, agenţii de circulaţie vor folosi bastoane de circulaţie iluminate sau reflectorizante.

Art. 15. La semnalul dat cu braţul sau cu bastonul de circulaţie, prin balansarea acestuia în plan vertical, de către un ofiţer sau subofiţer de poliţie sau de controlul circulaţiei din Ministerul Apărării Naţionale, care se află într-un autovehicul ce însoţeşte o coloană oficială de autovehicule ori prin folosirea prelungită a avertizoarelor spectale sonore şi luminoase, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească de îndată vehiculele în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de bordură sau acostament, până la trecerea coloanei.

Când semnalul de oprire se adresează unui anume conducător de vehicul, acesta este obligat să oprească pe partea dreaptă a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacă este posibil, în afara părţii carosabile. Aceeaşi obligaţie revine şi conducătorului de vehicul care se apropie din sens opus sau care este ajuns din urmă de un autovehicul al poliţiei care are în funcţiune dispozitivul special cu lumini de culoare albastră şi roşie şi este somat prin sistemul acustic.

La semnalul de oprire adresat unui conducător de vehicul, precum şi la întâlnirea sau la ajungerea din urmă de către echipajele poliţiei care somează pentru oprire - prin intermediul sistemului acustic, având în acelaşi timp în funcţiune dispozitivul special cu lumină albastră şi roşie - fiecare conducător de vehicul are obligaţia să oprească imediat, cât mai aproape de marginea drumului sau, dacă este posibil, în afara părţii carosabile.

În ambele cazuri, dacă cel avertizat nu se supune somaţiei şi nu se opreşte, poliţistul are dreptul legal de a lua măsurile specifice pentru imobilizarea autovehiculului respectiv.

Faptele menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei.

Coloanele oficiale vor fi insoţite de echipaje ale poliţiei rutiere, conform instrucţiunilor emise de Ministerul de Interne. Coloanele oficiale, precum şi cele cu specific militar ale Ministerului Apărării Naţionale, vor fi însoţite de echipaje de control al circulaţiei aparţinând acestui minister. Transporturile agabaritice pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei, sau de controlul circulaţiei din Ministerul Apărării Naţionale, pentru cele organizate de acest minister, după obţinerea, în prealabil, a avizelor eliberate de admnistratorul drumului public.

În toate cazurile, coloanele oficiale de autovehicule se însoţesc de echipajele poliţiei rutiere, iar cele cu specific militar de autovehiculele de control ale circulaţie aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, anumite transporturi agabaritice, având avizul eliberat de administratorul drumului public, pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere, numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei.

În funcţie de mijloacele de semnalizare utilizate de echipajele poliţiei sau de cele ale Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane oficiale şi transporturi agabaritice, ceilalţi conducători de vehicule sunt obligaţi să le faciliteze deplasarea la întâlnirea sau la depăşirea lor; aşa cum prevede şi articolul 13 din cuprinsul Regulamentului de aplicare a Decretului nr 328/1966, republicat.

În cazul în care conducătorul de autovehicul căruia i s-a adresat unul din semnalele prevăzute la alin. 2 nu a oprit, agentul de circulaţie poate lua măsurile necesare pentru imobilizarea acestui autovehicul, dacă sunt date sau indicii potrivit cărora conducătorul autovehiculului sau o altă persoană care se află în autovehicul a comis o faptă prevăzută de legea penală.

Art. 16. Agenţii de circulaţie care fac semnale vehiculelor în mers trebuie să fie echipaţi în aşa fel încât să fie văzuţi şi uşor de recunoscut, atât ziua cât şi noaptea, de toţi cei care folosesc drumul public.

E. SEMNALELE CONDUCĂTORILOR DE VEHICULE

Art. 17. Pentru a preveni un pericol sau a nu stânjeni circulaţia, conducătorii vehiculelor semnalizează cu mijloacele de avertizare sonoră, cu luminile farurilor, cu semnalizatoarele luminoase sau cu braţul.

Semnalizarea cu mijloacele de mai sus nu scuteşte conducătorii vehiculelor de obligaţia micşorării vitezei şi a luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor.

Art. 18. Semnalizările cu mijloacele de avertizare sonoră nu pot fi folosite în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă, precum şi în localităţile unde acest mod de semnalizare este interzis prin decizii ale administraţiei publice locale, iar în celelalte localităţi, între orele 22-6.

Se exceptează de la prevederile alineatului precedent autovehiculele prevăzute la art. 75, alin. 2, lit, a şi b, când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă, precum şi cele care se află în una din situaţiile stipulate la art. 65.

Noua reglementare permite folosirea claxonului de către autovehiculele aparţinând poliţiei, pompierilor, salvării şi armatei când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă. De asemenea, pe timp de ceaţă densă sau în alte condiţii de vizibilitate redusă sub 20 de metri, conducătorii autovehiculelor în mers sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă în acelaşi fel la semnalele celorlalte autovehicule care se apropie.

Folosirea mijloacelor de avertizare sonoră în afara legii se sancţionează cu amendă de la 60.000 lei la 150.000 lei, iar în cazul în care se abuzează de ele amenda este mai aspră, de la 150.000 lei la 350.000 lei.

Pentru prevenirea pietonilor şi a conducătorilor de vehicule, inclusiv a bicicliştilor, mijloacele de avertizare sonoră se folosesc numai la o distanţă de cel puţin 30 m de aceştia.

Art. 19. Conducătorul de autovehicule este obligat ca, de la lasarea serii şi până în zorii zilei, precum şi ziua când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă, ori în alte condiţii meteorologice ce reduc vizibilitatea pe drum, să folosească sistemul de lumini al autovehiculului astfel:

a) în timpul opririi sau staţionării pe partea carosabilă, luminile de poziţie sau de staţionare;

b) în mers, atât în localităţi, cât şi în afara acestora sau pe autostrăzi, luminile de întâlnire sau de drum, după gradul de iluminare a drumului public.

În cazul în care, din sens contrar, se apropie un autovehicul, conducătorul autovehiculului este obligat ca, de la o distanţă de cel puţin 200 m, să folosească luminile de întâlnire, concomitent cu reducerea vitezei.

Semnalizarea prin schimbarea luminii de întâlnire cu lumina de drum se foloseşte pe timp de noapte la intersecţii care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau agent de circulaţie.

Art. 20. Conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi să semnalizeze la schimbarea direcţiei de mers şi la depăşire numai cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor, în raport cu schimbarea direcţiei de mers. Oprirea se semnalizează cu lumina roşie a lanternelor din spate.

Art. 21. Conducătorii motocicletelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală sau ai celor trase ori împinse cu mâna, precum şi ai vehiculelor care nu circulă în mod obişnuit pe drumurile publice, vor semnaliza cu braţul întins orizontal intenţia lor de a schimba direcţia de mers sau de a depăşi, corespunzător manevrei pe care urmează să o execute. Oprirea acestor vehicule, cu excepţia motocicletelor, va fi semnalizată prin balansarea braţului conducătorului în plan vertical.

Art. 22. Intenţia de a schimba direcţia de mers sau de a depăşi se semnalizează, indiferent de mijlocul de semnalizare folosit, cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localităţilor, înainte de schimbarea direcţiei de mers sau de depăşire.

Art. 23. Semnalizările cu mijloace de avertizare sonoră sau cu luminile se fac în mod obligatoriu ori de câte ori este necesar pentru evitarea unui pericol imediat.

 

Cuvinte cheie:
Urmareste masini.ro pe:
Comentarii (2)

scris de Anonim

este asa o dezordine in codul rutier ca este f. greu sa te descurci. am mers cu masina in localitate cu 99,8 km/h.nu ma descurc in cod sa gasesesc, ce ma asteapta.

scris de Anonim

Mi s-a intamplate ceva extraordinar! Conduceam in localitatea C-Lung si la un momentdat cel din fata mea semnalizeaza dreapta si opreste pe trecerea de pietoni pt a lasa o femeie. Acum eu din spate dau semnal stanga sa-l depasesc ca doar nu asteptam pe el ca nu se grabea sa plece Si m-a oprit politia si mi-a suspendat permisul pe timp de o luna pe motiv ca am depasit pe tecerea de pietoni. Este corect cum m-a sanctionat??

Pentru a putea comenta la acest articol, te rugam sa te autentifici!

Drive Test

  • Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Cu un exterior conservator dar elegant și cu o configurare interesantă a elementelor de styling, modelul testat a captat suficiente priviri pe stradă pentru a ne confirma că modelele producătorului german sunt apreciate în țara noastră și acest lucru cu siguranță se va observa în cifrele de vânzări

  • TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    Modelul Clasa E All-Terrain nu este unul revoluționar, însă cu siguranță este cel mai convingător model Clasa E Estate din toate timpurile, în primul rând raportându-ne la design-ul exterior special și la funcționalitatea sa pe drumuri nu tocmai bune.

Autentificare

Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acum

Adresa email
Parola
Ati uitat parola?
Inregistrare
0.0833 :: 22.2MB